04 april 2023

“De bouwbedrijven staan voor een fundamentele shift”


“De verplichtingen die op ons af komen zijn een goede zaak wat betreft de
verantwoordelijkheid van bouwbedrijven tegenover de samenleving. Maar ook een heel
kostelijke zaak. Onze wereld verandert fundamenteel, op alle gebied: materiaalgebruik,
transport, omgeving, waterrecuperatie…” Deze waarschuwing komt van Herman Verwimp,
verantwoordelijk voor marketing en HR en bestuurder bij bouwbedrijf Mathieu Gijbels.
Bij Mathieu Gijbels hebben ze als ‘Voordenkers’ al één en ander gerealiseerd. “We hebben
er de voorbije jaren alvast heel hard op gewerkt.” aldus Herman Verwimp.


“Alle bouwknopen aangepakt en gestandaardiseerd”


“We gaan dit jaar ook systematisch ‘eco-deals’ toevoegen aan onze offertes. Een soort van
keuzemenu met duurzamere opties voor het project, met berekende kostprijzen en
opbrengsten. Verder zijn we heel sterk aan het innoveren. Als voorbeeld neem ik graag het
project van de bouwknopen: ze zijn allemaal opnieuw ontworpen zonder koudebruggen en
worden in elk project standaard gebruikt. Nu zijn 98 % van de bouwknopen die gebruikt
worden gestandaardiseerd, 2 % wordt verder ontwikkeld. Om dat te realiseren hebben we er
iemand fulltime op gezet tijdens de Covid-jaren.”


Het letterwoord voor 2025: CSRD


Op het to-do-lijstje van Mathieu Gijbels staat nu onder meer het aanbieden van
gebouwbeheerdiensten. “Die zullen we systematisch toevoegen aan het aanbod. We zullen
na de fysieke oplevering het gebouw blijven monitoren op vlak van prestaties en ook
ingrijpen. De cv of het licht zal niet nodeloos branden.”
De belangrijkste uitdaging op korte termijn volgens Herman is CSRD: de Corporate
Sustainability Reporting Directives. “Het is de Europese wetgeving die bedrijven oplegt in
detail te rapporteren over duurzaamheidskwesties zoals hun energieverbruik, waterbeheer,
HR-beleid, … Kortom alle aspecten die een impact hebben op mens en milieu, ook indirect
door de leveranciers, partners of onderaannemers. Daar staan scores tegenover. Bepaalde
doelstellingen halen is geen verplichting, maar de scores moeten er in 2025 wel zijn, zodat
de consument of andere partijen duidelijk weten hoe duurzaam je werkt en ook op basis
daarvan een keuze kan maken. Vergelijk het met de energiescores op toestellen. Of met
sommige winkels in Londen bijvoorbeeld die de prijs van hun producten nu al op 3 manieren
afficheren: naakte kostprijs, kost voor het milieu en impact op de mensen die het maakten.”


“Grote verrassing”


“Om tijdig klaar te zijn voor de CSRD moet je er nu aan beginnen. Heel wat kleinere
bedrijven gaan dus voor grote verrassingen komen te staan. De Bouwunie kan hierin een
ondersteunende rol spelen. We sluiten niet uit dat we zelf onze onderaannemers en
leveranciers gaan helpen om dat in orde te brengen, zoals we dat ook met de VCA-
verplichtingen hebben gedaan.”

“In welke mate onze collega’s hier mee bezig zijn? Ik heb er geen idee van. We hebben twee
van onze mensen naar een doorgedreven opleiding hierover bij de Vlerick Management
School gestuurd, en daar zijn zij geen bekenden tegen